top of page

Müügger

Erstalis

nur müügger söndle.jpg

Sarah Blöchliger

Spitzname: Sarah 

Erschti Fasnacht / Motto: 2024 / 

Ämtli: Info-Obe

Lieblingsgetränk: Natürlech Mineralwasser ohni Cholesüüri

Ech be e Müügger wöus... e rüüdig cooli Troppe esch.

E Satz zom Schloss: Ech wot no lang ned hei!

nur müügger söndle.jpg

Simona Felix

Spitzname: Simona

Erschti Fasnacht / Motto: 2024 / 

Ämtli: Info-Obe

Lieblingsgetränk: Tee Zwätschge

Ech be e Müügger wöus... Familietradition esch.

E Satz zom Schloss: Höt gömmer uf Nommere secher!

nur müügger söndle.jpg

Nina Fischer

Spitzname: Fescher

Erschti Fasnacht / Motto: 2024 / 

Ämtli: Info-Obe

Lieblingsgetränk: Bier

Ech be e Müügger wöu... alles geili Sieche!

E Satz zom Schloss: Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren.

nur müügger söndle.jpg

Leona Wiss

Spitzname: Leo, Zwärgli

Erschti Fasnacht / Motto: 2024 / 

Ämtli: Info-Obe

Lieblingsgetränk: Smirnoff

Ech be e Müügger wöu... do alles geili Sieche send!

E Satz zom Schloss: Wäg einisch. ;)

Erstalis 2024: Team
bottom of page