top of page

Müügger

Trompete

Arlette_edited.jpg

Arlette Achermann

Spitzname: Letti, Arleeeeette

Erschti Fasnacht / Motto: 2015 / Brandlöscher

Ämtli: Marketing

Lieblingsgetränk: Bier, Moscow Mule

Ech be e Müügger wöu... ech ned i die gliich Guuggemusig ha wöue wie de Papi.

E Satz zom Schloss: Nämmer no eis?

Sarah B._edited.jpg

Sarah Blöchliger

Spitzname:

Erschti Fasnacht / Motto: 2024 / Nachtwächter

Ämtli: Info Obe

Lieblingsgetränk: Natürlech Mineralwasser ohni Cholesüri

Ech be e Müügger wöus... e rüüdig cooli Troppe esch.

E Satz zom Schloss: Ech wot no lang ned hei!

Céline_edited.jpg

Céline Boog

Spitzname: 

Erschti Fasnacht / Motto: 2022 / Froschkönig

Ämtli: Chleider-Komitee

Lieblingsgetränk: Bier, Grüene-Mineral

Ech be e Müügger wöu... mer eh lostige Huufe send.

E Satz zom Schloss: Eis hemmer no emmer gno.

Julia_edited.jpg

Julia Boog

Spitzname: Jule

Erschti Fasnacht / Motto: 2019 / 50 Johr Jubiläum

Ämtli: Kassier, Chleider-Komitee, Musikkomitee, Marketing

Lieblingsgetränk: Grüene Mineral

Ech be e Müügger wöu...ech d'Fasnacht liiebe.

E Satz zom Schloss: Ez nämmer eis...

Simona_edited.jpg

Simona Felix

Spitzname: Simona

Erschti Fasnacht / Motto: 2024 / Nachtwächter

Ämtli: Info Obe

Lieblingsgetränk: Tee Zwätschge

Ech be e Müügger wöus... Familietradition esch.

E Satz zom Schloss: Höt gömmer uf Nommere secher!

Nina_edited.jpg

Nina Fischer

Spitzname: Fescher

Erschti Fasnacht / Motto: 2024 /

Ämtli: Info Obe

Lieblingsgetränk: Bier

Ech be e Müügger wöus... alles geili Sieche send.

E Satz zom Schloss: Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren.

IMG_0520_edited.jpg

Aron Herzog

Spitzname: de Herzog, Arikanari

Erschti Fasnacht / Motto: 2023 / El torero

Ämtli: Chleider-Komitee

Lieblingsgetränk: egal hauptsach zäme eis näh

Ech be e Müügger wöu... d'Müügger eifach die beschte send.

E Satz zom Schloss: Mach was du gärn machsch!! Ond nemm eis meh!!!

Roli_edited.jpg

Roland Käch

Spitzname: Ro

Erschti Fasnacht / Motto: 2007 / Mükkinger

Ämtli: 

Lieblingsgetränk: eifach gnueg, Schacher Seppali's Trichu

Ech be e Müügger wöu...ech wie Herpes be, heschne einisch, heschne es Läbe lang.

E Satz zom Schloss: Make Fasnacht great again.

Sarah W._edited.jpg

Sarah Wandeler

Spitzname: Schnägg

Erschti Fasnacht / Motto: 2016 / Mondsöchtig

Ämtli: Schmenkkomitee

Lieblingsgetränk: Grüene Mineral, Schöttli, Bier

Ech be e Müügger wöus... de geilsti Huufe esch

E Satz zom Schloss: Let's rock!

Leona_edited.jpg

Leona Wiss

Spitzname: Leo, Zwärg

Erschti Fasnacht / Motto: 2024 / Nachtwächter

Ämtli: Info Obe

Lieblingsgetränk: Smirnoff

Ech be e Müügger wöu... do alles geili Sieche send.

E Satz zom Schloss: Wäg einisch ;)

Trompete: Team
bottom of page